VARMA rakentaa merkityksellistä työkulttuuria yksilö kerrallaan

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman työkulttuurissa korostuu ajatus siitä, että mielekäs työ ja merkityksellinen tekeminen saavat ihmiset kukoistamaan.

 

Varma sai juuri toistamiseen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, mikä kertoo siitä, että varmalaiset arvostavat uudistettua työkulttuuria. Varma haluaa olla vastuullinen työnantaja, joka kantaa vastuuta henkilöstöstään ja varmistaa näin positiivista työnantajakuvaa, joka houkuttelee hyviä osaajia.

”Varma on viime aikoina panostanut suuresti työkulttuurin kehittämiseen. Perhe-elämää ja erilaisia elämäntilanteita arvostetaan lisäämällä etätyöntekoa ja mahdollistamalla joustavat työajat. Jotta työ Varmalla on tekijöilleen mielekästä, työnkuvan ja tehtävän vaatimustason pitäisi jo rekrytointivaiheessa kohdata hakijan ominaisuudet. Saadaksemme haastatteluvaiheessa syvällisempää, luotettavaa tietoa hakijan toimintatavoista ja potentiaalista, olemme valinneet Master Suomen yhdeksi henkilöarviointikumppaneistamme”, kertoo Pauliina Heiskanen, Varman HRD-päällikkö.

Varmalla henkilöarviointimenetelmät on valittu jokaiseen prosessiin sopiviksi. Heiskanen kertoo, että Masterin online-työkaluja käytetään positioissa, joissa ketteryys ja paikkariippumattomuus on tunnistettu tärkeiksi hakijakokemusta parantaviksi tekijöiksi. Henkilöarvioinnin joustavuus ja tulosten henkilökohtainen purku seuraavassa haastattelussa ovat saaneet hakijoilta hyvää palautetta.

 

Työelämän muutos haastaa osaamisen vaatimukset

Myös Varman arkeen vaikuttaa alati muuttuva toimintaympäristö, jossa automatisaatio ja robotiikka lisääntyvät ja muokkaavat jatkuvasti olemassa olevia toimenkuvia. On tunnistettu, että tulevaisuuden tietotyö vaatii yksilöiltä luovuutta, mukautumista ja kykyä ratkaista monimutkaisia ongelmia. Kognitiivisen kyvykkyyden tunnistamisessa yksi Varman käyttämistä työkaluista on Masterin ACE-menetelmä, joka mittaa luotettavasti henkilön loogista analyyttistä päättelykykyä.

”Tekoälyn kehityksen myötä asiakkaille halutaan tarjota entistä innovatiivisempia ratkaisuja ja tämä vaatii sitä, että kykenemme ratkaisemaan ongelmia, oppimaan uutta ja mukautumaan alati muuttuvaan työhön – sekä nauttimaan siitä. Tunnistamalla jo rekrytointivaiheessa henkilön potentiaalin, mahdollistamme meille tyypilliset, pitkät työurat myös tulevaisuudessa”, itsekin jo 13 vuotta Varmalla viihtynyt Heiskanen arvioi.

 

Turvallinen ympäristö mahdollistaa innovaatiot ja uudistumisen

Varma on tehnyt valinnan muokata kulttuuriaan sellaiseksi, jossa saa rohkeasti kokeilla uutta pelkäämättä, että virheistä tai satunnaisista ylilyönneistä sakotetaan.

”Vastuullinen työnantaja tukee muutosmatkalla, luo mahdollisuuksia uuden oppimiselle ja hieman jopa puskee polulla eteenpäin. Parhaat osaajat valitsevat heille sopivan työkulttuurin, joten meidän on luotava työympäristö, jossa voi kasvaa, kokeilla rajojaan ja oppia timanttisilta kollegoilta. Uskon, että myös huippuosaajat arvostavat tällaista ympäristöä ja heidät minä haluan työkavereikseni”, Heiskanen kiteyttää.

Lue lisää Varmasta!

VARMA.FI

Master Suomi Oy

Erottajankatu 9 A
3.krs 00130 Helsinki

+ 358 44 505 1896

info@mastersuomi.fi

TILAA MASTER SUOMEN UUTISKIRJE

Kerran kuussa julkaistavasta uutiskirjeestämme pääset lukemaan rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen ajankohtaisimmista trendeistä. Lisäksi jaamme uusimmat blogimme sekä tietoa suosituista webinaareistamme!

Subscribe

* indicates required

Master Suomi Oy käyttää tälle lomakkeelle kirjattuja tietoja sähköisen tiedottamisen ja markkinoinnin tarkoituksiin. Vahvista, että saamme olla yhteydessä:

© 2022 Master International A/S
Master and Value People are registered trademark of Master International A/S