• Hyvin hoidettu työhaastattelu edistää myönteistä työnantajamielikuvaa ja auttaa molempia osapuolia tunnistamaan valintapäätöksen onnistumista tukevia tekijöitä. Erityisesti on syytä miettiä, mitä ei pidä kysyä...