Esihenkilö, haluatko viestisi menevän paremmin perille?

Erilaiset ihmiset ovat kiinnostuneita asioista eri näkökulmista ja painottavat omassa viestinnässään itse tärkeiksi kokemiaan asioita.

Laajasti hyväksytyn käsityksen mukaan viestintäongelmat syntyvät, kun tilanteen toinen osapuoli ei pysty tarkastelemaan puheenaihetta toisen osapuolen näkökulmasta. Kun kaksi hyvin erilaista persoonaa viestii keskenään, on vaara yhteentörmäykselle, jos persoonan vuorovaikutustyylin vaikutusta viestin sisältöön ei ymmärretä, eikä osata asettua toisen asemaan.

Erilaisilla viestintätyyleillä varustettujen ihmisten välinen vuorovaikutus onkin se kohta, jossa ristiriidat yleisimmin syntyvät. Kun opastamme esihenkilöitä huomioimaan vastaanottajan vuorovaikutustyyliä sekä mukauttamaan tarvittavissa määrin omaa viestintää, meiltä lähes aina kysytään: "Entäs sitten kun viestin ryhmälle - eikö se mene vähän hankalaksi?"

Tässä artikkelissa käydään läpi, miten voit huomioida eri tyylejä viestiessäsi isommalle joukolle kerrallaan.

 

VIESTINNÄN MUKAUTTAMINEN VASTAANOTTAJAN TYYLIIN

Tehokkaan  yksilöiden välisen viestinnän salaisuus on pyrkiä mukauttamaan omaa viestintää vastaanottajan vuorovaikutustyyliä vastaavaksi.

Ensimmäinen askel on määrittää, minkälainen vuorovaikutustyyli vastaanottajalla on. Tämä voi olla helppoa, mikäli tunnet toisen hyvin, mutta kokemus on osoittanut, että tässä voi tehdä myös pahoja virhearvioita. Siksi esihenkilötyössä onkin hyödyllistä selvittää johdettavien erilaiset tyylit typologian avulla.

Seuraava ja yleensä haastavampi askel on muuttaa omaa viestintätapaa vastaanottajan tyylin mukaisesti. Hyödyllistä on myös tuntea oma viestintätyyli, jotta osaa hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja toisaalta varoa oman käyttäytymisen riskitekijöitä.

Merkitystä on myös sillä, miten viestitään. Sanaton viestintä koostuu kehon kielestä, äänenpainoista, eleistä ja ilmeistä. Ne eivät voi olla ristiriidassa viestisi kanssa ja on hyvä tunnistaa itselle ominainen kehonkieli ja miten se saattaa vaikuttaa viestin perillemenoon.

 

VIESTIMINEN RYHMILLE

Jos kuulijoita on useampia, vuorovaikutuksen mukauttaminen heidän tarpeisiinsa on vaikeampaa, sillä läsnä on todennäköisesti erilaisilla tyyleillä varustettuja henkilöitä. Tällöin viestinnän tehokkuus on kaikkia kuulijatyyppejä kiinnostavan sisällön varassa.

Erilaisten ihmisten odotuksia viestinnälle avataan tässä Master EASI-typologian kautta:

  • Toimeenpanijat ovat tavoiteorientoituneita, nopeita päätöksentekijöitä, käytännönläheisiä ja useimmiten suorapuheisia. He haluavat tuloksiin ja tämänhetkiseen tilanteeseen perustuvan esityksen.
  • Tukijat ovat miellyttäviä ja ystävällisiä henkiöitä, jotka kokevat työyhteisön hyvän ilmapiirin tärkeäksi ja tekevät työtä myös sen edistämiseksi. He arvostavat henkilökohtaista otetta ja puhujan virittäytymistä heidän aaltopituudelleen.
  • Analysoijat ovat tehtäväkeskeisiä puurtajia, jotka ovat kiinnostuneita yksityiskohdista ja järkevistä perusteluista. He kuuntelevat mieluiten loogista ja hyvin strukturoitua esitystä.
  • Innostajat ovat työpaikan ideoijia ja kehittäjiä, jotka helposti omalla innostumisellaan tempaavat muut mukaansa. He innostuvat visioista ja mahdollisuuksista.

 

Ehkä tunnistat tästä oman tyylisi tai koet kaksi tyyliä läheiseksi. Harvoin olemme puhtaasti yhden tyylin edustajia, vaan useimmiten meillä on ensisijainen ja toissijainen käyttäytymistyyli, jotka vaikuttavat siihen, mihin huomiomme kiinnittyy ja millaisen roolin vuorovaikutustilanteissa mieluiten otamme. Tiedostamalla oman tyylisi, voit kiinnittää erityishuomiota muiden tyylien odotuksiin, sillä todennäköisesti viestit jo vakuuttavasti samaa tyyliä edustaville henkilöille.

 

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Big Five -persoonallisuusmalliin pohjautuvasta Master EASI:stä, ota yhteyttä. Voit varata puolen tunnin sparraustapaamisen kalenteristani täältä.

Onnistuneita vuorovaikutushetkiä!

 

Kirsi Laine
Content Writer

Master Suomi Oy

Erottajankatu 9 A
3.krs 00130 Helsinki

+ 358 44 505 1896

info@mastersuomi.fi

TILAA MASTER SUOMEN UUTISKIRJE

Kerran kuussa julkaistavasta uutiskirjeestämme pääset lukemaan rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen ajankohtaisimmista trendeistä. Lisäksi jaamme uusimmat blogimme sekä tietoa suosituista webinaareistamme!

Subscribe

* indicates required

Master Suomi Oy käyttää tälle lomakkeelle kirjattuja tietoja sähköisen tiedottamisen ja markkinoinnin tarkoituksiin. Vahvista, että saamme olla yhteydessä:

© 2022 Master International A/S
Master and Value People are registered trademark of Master International A/S
arrow-right