{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Henkilöarviointeja (soveltuvuusarviointeja) käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan tietoa työtehtävään tai rooliin sopivuudestasi tietyn organisaation tarpeisiin nähden. Niitä voidaan käyttää myös itsetuntemuksen lisäämiseen ja käyttäytymisen kehittämiseen. Oikein käytettyinä arviointien tulisi tarjota sekä sinulle että mahdolliselle työnantajallesi parempi näkemys siitä, kuinka sinun osaamisesi, työskentelytapasi ja vuorovaikutustyylisi sopii organisaation vaatimuksiin, ja kuinka tämä vaikuttaa yhteistyöhönne tulevaisuudessa.

Yleisimmin käytetyt arviointimenetelmät, joita organisaatioissa käytetään mittaavat kykyjä ja persoonallisuuden ominaisuuksia.

SOPIVUUDEN TÄRKEYS

Työntekijät saattavat tuntea olonsa epämukavaksi tai stressaantuneeksi, jos he kohtaavat jatkuvasti liian monimutkaisia ongelmia tai heidän tulee käyttäytyä työssään heidän luontaisesta käyttäytymistyylistään poikkeavalla tavalla. Tämän vuoksi työn ja henkilön yhteensopivuuden arviointi on tärkeää.

Yleisimmät työpsykologiset testit mittaavat kyvykkyyttä ja persoonallisuutta: 

KYKYTESTIT

Kykytesteillä selvitetään kyvykkyyttäsi monimutkaiseen päättelyyn: Kuinka vaikeita ongelmia pystyt ratkomaan oikein? Tämä on useimmissa työtehtävissä kriittisen tärkeää.

Masterin ACE-testi (Adjustable Competence Evaluation) tarkastelee loogista, analyyttista päättelykykyä. Tämän kaltaista päättelyä käytämme jokapäiväisissä työtehtävissä selviytyäksemme monimutkaisista tilanteista ja vaatimuksista. ACE-testiä käytetään pääasiallisesti rekrytoinneissa.

TYÖPERSOONALLISUUSTESTIT

Persoonallisuustestit tarkastelevat yksilöllistä käyttäytymisvaihtelua ja mieltymyksiä muihin verrattuna. Käyttäytymispreferenssit harvoin kuvaavat tapaa käyttäytyä kaikkialla ja joka tilanteessa, vaan ne osoittavat henkilölle tyypillisimmän käyttäytymistavan tilanteissa, joissa hän ei tarkoituksellisesti pyri muokkaamaan käyttäytymistään.

OPTO: Kyselylomake sisältää väittämiä, jotka mittaavat persoonallisuutta Big Five- mallin pohjalta tarkasteltuna. OPTO on suunniteltu tukemaan rekrytointi- ja henkilövalintaprosesseja. Se soveltuu myös yksilöiden valmennus- ja kehittämistarpeisiin. 

MPA: Master Person Analysis on persoonallisuuskysely, joka kuvaa käyttäytymispreferenssejä käyttämällä yhdeksää erilaista skaalaa. Sitä käytetään sekä rekrytointeihin että kehittämistarkoituksiin. 

EASI: Master EASI on kehittämisen työkalu, joka on tarkoitettu yksilöiden ja ryhmien vuorovaikutuksen parantamiseen. EASI sisältää käyttäytymistyylin ja motivaatiotyylin tarkastelun. EASI pohjautuu viiden faktorin malliin (Five-factor model).

SCREENING-TESTIT

Screening- eli esikarsintatarpeisiin voidaan käyttää kyselylomakkeita, jotka on laadittu tiettyjä käyttäytymistarpeita ajatellen. Screening-testien etuna on puolueettomuus ja hakijoiden tasapuolinen kohtelu. 

BRIGHT: Masterin BRIGHT-testi on laadittu asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin hakevien henkilöiden esikarsintaan. Testi sisältää väittämiä, joiden perusteella selvitetään hakijan asennoitumista asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin.