{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Tunnista huippukokemuksen tuottava asiakaspalveluasenne

BRIGHT on online-esikarsintatesti, jolla voidaan tunnistaa huippuluokan asiakaspalvelukokemusta tuottava asenne. Ansioluettelon tai hakemustekstin pohjalta on mahdoton arvioida palveluhenkisyyttä. BRIGHT on väline älykkääseen esikarsintaan.

BRIGHTin skaalat ovat:

manage

Palveluhenkisyys

Huomioiko työntekijä toisten tarpeet ja onko hän avulias, kohtelias ja lämminhenkinen

newsletter

Sosiaalinen itsevarmuus

Pystyykö työntekijä aloittamaan keskustelun sujuvasti muiden kanssa ja ilmaiseeko hän itseään vakuuttavasti

leader

Myynnillinen itseluottamus

Luottaako henkilö omiin myyntitaitoihinsa ja nauttiiko hän myynnistä

outplacement

Huolellisuus

Onko henkilö tarkka ja huolellinen ja asettaako hän korkeat laatuvaatimukset työlleen

selection

Stressinsietokyky

Toimiiko henkilö tehokkaasti ja rauhallisesti myös stressaavissa tilanteissa

check

Suoraselkäisyys

Toimiiko henkilö johdonmukaisesti omien arvojensa ja eettisten periaatteidensa mukaisesti

Tietoa BRIGHT:sta

BRIGHT on erityisesti rekrytoinnin esikarsintavaiheeseen soveltuva käyttäytymistä kartoittava testi, joka mittaa vastaajan palvelu- ja myyntihenkisyyttä. Testin on kehittänyt tanskalainen Master International A/S, jonka psykologit ja psykometriikan ammattilaiset varmistavat testien kansainvälisten vaatimusten mukaisen korkean laadun.  

BRIGHT:ssa on valittavana useita kansallisia normeja ja kattava kansainvälinen vertailuaineisto. Vertailuaineistot koostuvat asiakaspalvelutehtävissä työskentelevistä tai niihin tehtäviin pyrkivistä henkilöistä.

Testityökalua valittaessa on suositeltavaa olla tietoinen sen pätevyydestä ja luotettavuudesta. Markkinoilla on monia työkaluja, mutta kaikki eivät ole psykometrisesti validoituja eivätkä täytä arviointimenetelmille laadittuja standardeja. Masterin menetelmät ovat dokumentoituja ja täyttävät testien psykometrisille ominaisuuksille asetetut vaatimukset.

Reliabiliteetti - kuinka tarkka testitulos on?

  • Cronbachin Alfa = 0.82 (raja-arvo = 0.70)
  • Vaihteluväli = 0.72 – 0.93

Validiteetti - mistä voimme tietää, että metodilla mitataan sitä, mitä halutaan mitata?

  • Item-test  correlation r= 0.548 (raja-arvo r= 0.40)

Hinnat

Soita tai laita viestiä, niin saat juuri sinun tarpeitasi vastaavan tarjouksen! Ota yhteyttä puhelimitse 010 3365 400 tai sähköpostitse info@mastersuomi.fi

Haluamme inspiroida sinua!

Meillä on vankka osaaminen ja kokemus arviointimenetelmien hyödyntämisestä rekrytointien ja kehittämisen tukena. Jaamme tätä osaamista sivuillamme ja uutiskirjeessä, joka ilmestyy joka kuukausi.

Jakso 4. Oikeanlaista kemiaa - intuitio ja kognitiiviset vinoumat rekrytoinnissa

Intuitio puhuttaa rekrytoijien keskuudessa ja moni luottaakin siihen päätöksiä tehdessään. Mitä intuitio oikeastaan on, kannattaako si...

path

Yksisarvinen nimeltä Hakijan Motivaatio

Tutkimus: hakijan motivaatio työtehtävää kohtaan on merkittävin rekrytointipäätökseen liittyvä tekijä. Lue blogista, miksi asia huoles...

path

Jakso 3. Yksisarvinen nimeltä Hakijan Motivaatio

Monen mielestä hakijan motivaatio on tärkein rekrytointipäätökseen vaikuttava tekijä, mutta me olemme erimieltä! Kuuntele jakso ja kuu...

path

Jakso 2. Hyvä paha palikkatesti

Kaikki haluavat rekrytoida potentiaalia, mutta kuinka moni käyttää rekrytoinnissa kognitiivista kykytestiä, tuttavallisemmin palikkate...

path

Jakso 1. Kriteeri on kuningas

"Hyvät tyypit" työssä -podcastin toisella tuotantokaudella teemana on onnistuneet rekrytoinnit, ja ensimmäisessä jaksossa käsitellään ...

path