{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Valitse sopivimmat työntekijät

Mahdollista yrityksesi menestyminen tunnistamalla sopivimmat tekijät. MPA:n avulla voit tunnistaa tehtävän kannalta sopivimmat käyttäytymistekijät ja parantaa rekrytointivalintojen osuvuutta. 

selection

Rekrytointi

Tunnista tehtävän todelliset vaatimukset vaivattomasti ja tuota hakijoille arvostava ja laadukas kokemus

check

Perehdyttäminen

Hyödynnä MPA:ta perehdytyksen suunnittelussa ja päivittäisen johtamisen tukena.

organisation

Talent management

Tunnista tiimisi vahvuudet ja hyödynnä dataa. Tunnista, mistä tekijöistä hyvä suoriutuminen organisaatiossasi koostuu ja anna tiedon ohjata avaintehtävien profiilien tunnistamista.

outplacement

Outplacement

MPA:n avulla autat työnhakijaa tunnistamaan vahvuuksiaan tulevien työtehtävien suhteen. Testi tarjoaa struktuurin haastattelulle ja ohjaa valmentavaan otteeseen keskusteluissa.

Tieteellinen tausta

MPA on työkäyttäytymistä ja vuorovaikutustapaa arvioiva työpsykologinen online-testi, jota voidaan rekrytoinnin lisäksi käyttää perehdytyksessä, seuraajasuunnittelussa ja kehittämispäätösten tukena. 

Testin on kehittänyt tanskalainen Master International A/S, jonka psykologit ja psykometriikan ammattilaiset varmistavat testien kansainvälisten vaatimusten mukaisen korkean laadun.  

 

MPA:ssa on valittavana useita kansallisia normiaineistoja sekä kansainvälinen normi.

Testityökalua valittaessa on suositeltavaa olla tietoinen sen pätevyydestä ja luotettavuudesta. Markkinoilla on monia työkaluja, mutta kaikki eivät ole psykometrisesti validoituja eivätkä täytä arviointimenetelmille laadittuja standardeja. Masterin menetelmät ovat dokumentoituja ja täyttävät testien psykometrisille ominaisuuksille asetetut vaatimukset.

Reliabiliteetti - kuinka tarkka testitulos on?

Cronbachin alpha (testin sisäinen pysyvyys) N = 136, Mediaani Alfa: 0.84
Testin toistettavuus (stabiliteetti) N = 121, Mediaani: r = 0.83
Ekvivalenssi (kyselylomakerakenteen luotettavuus) N = 136, Mediaani: r = 0.84

Validiteetti - mistä voimme tietää, että metodilla mitataan sitä, mitä halutaan mitata?

Face-validiteetti (asiantuntijapaneelin ryhmäarvio): Hyväksytty
Sisältövaliditeetti (testin perusteellinen uudistustyö, viimeisin tarkistus): Hyväksytty

Rakennevaliditeetti:
MPP:n ja NEO PI-R:n vertailu N = 112 r = 0.61
MPP:n ja Gordon Personal Profile Inventoryn vertailu N = 116 r = 0.75
DIF (Differential Item Functioning) tutkittu, ja merkittävää DIF-tekijää ei havaittu

Kriteerivaliditeetti:
Korrelaatio esimiesten/kiinteistövälittäjien työsuorituksen välillä N = 111 R = 0.42
Korrelaatio myyjien työsuorituksien välillä N = 111 R = 0.42
Korrelaatio asiakasvastaavien työsuorituksien välillä N = 45 R = 0.44

 

BPS:n rekisteröimä testi

Englanninkielinen versio OPTOsta on Psychological Testing Center (PTC):n rekisteröimä. PTC on British Psychological Society (BPS):n alainen taho. Tämä takaa, että testi täyttää  testien dokumentaatiota, materiaaleja, pätevyyttä sekä luotettavuutta koskevat BPS:n standardit.  

Hinnat

Soita tai laita viestiä, niin saat juuri sinun tarpeitasi vastaavan tarjouksen! Sertifiointikoulutuksemme ovat kiinteähintaisia 875 € / henkilö + alv. Ota yhteyttä puhelimitse 010 3365 400 tai sähköpostitse info@mastersuomi.fi

Haluamme inspiroida sinua!

Meillä on vankka osaaminen ja kokemus arviointimenetelmien hyödyntämisestä rekrytointien ja kehittämisen tukena. Jaamme tätä osaamista sivuillamme ja uutiskirjeessä, joka ilmestyy joka kuukausi.

Jakso 4. Oikeanlaista kemiaa - intuitio ja kognitiiviset vinoumat rekrytoinnissa

Intuitio puhuttaa rekrytoijien keskuudessa ja moni luottaakin siihen päätöksiä tehdessään. Mitä intuitio oikeastaan on, kannattaako si...

path

Yksisarvinen nimeltä Hakijan Motivaatio

Tutkimus: hakijan motivaatio työtehtävää kohtaan on merkittävin rekrytointipäätökseen liittyvä tekijä. Lue blogista, miksi asia huoles...

path

Jakso 3. Yksisarvinen nimeltä Hakijan Motivaatio

Monen mielestä hakijan motivaatio on tärkein rekrytointipäätökseen vaikuttava tekijä, mutta me olemme erimieltä! Kuuntele jakso ja kuu...

path

Jakso 2. Hyvä paha palikkatesti

Kaikki haluavat rekrytoida potentiaalia, mutta kuinka moni käyttää rekrytoinnissa kognitiivista kykytestiä, tuttavallisemmin palikkate...

path

Jakso 1. Kriteeri on kuningas

"Hyvät tyypit" työssä -podcastin toisella tuotantokaudella teemana on onnistuneet rekrytoinnit, ja ensimmäisessä jaksossa käsitellään ...

path