MPA - työkäyttäytymisen ja vuorovaikutustavan arviointimenetelmä

MPA on vahvasti dokumentoitu työpersoonallisuustesti, jonka avulla voit valita juuri sinun organisaatiosi ja tehtävään sopivimman kandidaatin. Testiä voidaan käyttää myös tiimien muodostamisessa ja kehittämisessä.
Varaa tapaaminen!

MPA auttaa tunnistaman sopivimmat tekijät ja parantaa rekrytointivalintojen osuvuutta

Rekrytointi

Tunnista tehtävän todelliset vaatimukset vaivattomasti ja tuota hakijoille arvostava ja laadukas kokemus.

Perehdyttäminen

Hyödynnä MPA:ta perehdytyksen suunnittelussa ja päivittäisen johtamisen tukena.

Talent management

Tunnista tiimisi vahvuudet ja hyödynnä dataa. Tunnista, mistä tekijöistä hyvä suoriutuminen organisaatiossasi koostuu ja anna tiedon ohjata avaintehtävien profiilien tunnistamista.

Outplacement

MPA:n avulla autat työnhakijaa tunnistamaan vahvuuksiaan tulevien työtehtävien suhteen. Testi tarjoaa struktuurin haastattelulle ja ohjaa valmentavaan otteeseen keskusteluissa.

Tieteellinen tausta

MPA on työkäyttäytymistä ja vuorovaikutustapaa arvioiva työpsykologinen online-testi, jota voidaan rekrytoinnin lisäksi käyttää perehdytyksessä, seuraajasuunnittelussa ja kehittämispäätösten tukena.

Testin on kehittänyt tanskalainen Master International A/S, jonka psykologit ja psykometriikan ammattilaiset varmistavat testien kansainvälisten vaatimusten mukaisen korkean laadun.

MPA:ssa on valittavana useita kansallisia normiaineistoja sekä kansainvälinen normi.

Testityökalua valittaessa on suositeltavaa olla tietoinen sen pätevyydestä ja luotettavuudesta. Markkinoilla on monia työkaluja, mutta kaikki eivät ole psykometrisesti validoituja eivätkä täytä arviointimenetelmille laadittuja standardeja. Masterin menetelmät ovat dokumentoituja ja täyttävät testien psykometrisille ominaisuuksille asetetut vaatimukset.

Reliabiliteetti - kuinka tarkka testitulos on?

Cronbachin alpha (testin sisäinen pysyvyys) N = 136, Mediaani Alfa: 0.84
Testin toistettavuus (stabiliteetti) N = 121, Mediaani: r = 0.83
Ekvivalenssi (kyselylomakerakenteen luotettavuus) N = 136, Mediaani: r = 0.84

Validiteetti - mistä voimme tietää, että metodilla mitataan sitä, mitä halutaan mitata?

Face-validiteetti (asiantuntijapaneelin ryhmäarvio): Hyväksytty
Sisältövaliditeetti (testin perusteellinen uudistustyö, viimeisin tarkistus): Hyväksytty

Rakennevaliditeetti:
MPP:n ja NEO PI-R:n vertailu N = 112 r = 0.61
MPP:n ja Gordon Personal Profile Inventoryn vertailu N = 116 r = 0.75
DIF (Differential Item Functioning) tutkittu, ja merkittävää DIF-tekijää ei havaittu

Kriteerivaliditeetti:
Korrelaatio esimiesten/kiinteistövälittäjien työsuorituksen välillä N = 111 R = 0.42
Korrelaatio myyjien työsuorituksien välillä N = 111 R = 0.42
Korrelaatio asiakasvastaavien työsuorituksien välillä N = 45 R = 0.44

BPS:n rekisteröimä testi
Englanninkielinen versio OPTOsta on Psychological Testing Center (PTC):n rekisteröimä. PTC on British Psychological Society (BPS):n alainen taho. Tämä takaa, että testi täyttää testien dokumentaatiota, materiaaleja, pätevyyttä sekä luotettavuutta koskevat BPS:n standardit.

Haluatko keskustella tarkemmin juuri teille oikean osaamisen tunnistamisesta?

Onnistuu!

Voit valita sinulle sopivan ajankohdan etätapaamiselle (30 min).

Varaa etätapaaminen!

Master Suomi Oy

Erottajankatu 9 A
3.krs 00130 Helsinki

+ 358 44 505 1896

info@mastersuomi.fi

TILAA MASTER SUOMEN UUTISKIRJE

Kerran kuussa julkaistavasta uutiskirjeestämme pääset lukemaan rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen ajankohtaisimmista trendeistä. Lisäksi jaamme uusimmat blogimme sekä tietoa suosituista webinaareistamme!

Subscribe

* indicates required

Master Suomi Oy käyttää tälle lomakkeelle kirjattuja tietoja sähköisen tiedottamisen ja markkinoinnin tarkoituksiin. Vahvista, että saamme olla yhteydessä:

© 2022 Master International A/S
Master and Value People are registered trademark of Master International A/S