{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Näin onnistut vaativissa johtajarekrytoinneissa:

Määrittele tehtävänkuva tarkasti

Pieleen mennyt tai puutteellinen tehtävänkuvan määritys on yksi yleisimpiä syitä rekrytoinnin epäonnistumiseen. Johdon rekrytoinnin lopputulos saattaa määrittää yrityksen tulevaisuutta hyvinkin pitkälle, kun taas yrityskulttuuri vaikuttaa olennaisesti johtamistarpeisiin ja johtajan toimenkuvaan. Masterin työkalujen avulla tarkka tehtävänkuvan määritys sujuu helposti!

Työpersoonallisuustestin selvität sopivuutta organisaatioon

Meillä on tapana tehdä oletuksia henkilöstä tämän taustan, työkemuksen, tutkinnon tai pelkän olemuksen perusteella. Työpersoonallisuustestin pohjalta käyty haastattelu auttaa välttämään kognitiivisia vinoumia ja arvioimaan puolueettomasti henkilön soveltumista tehtävään ja yrityskulttuuriin.

Kykytesti kertoo kyvystä oppia ja ratkaista ongelmia

Johtamiseen liittyy aina vastuuta ja menestyminen edellyttää kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä ja omaksua uutta tietoa nopeasti. Mitä monimutkaisempi tehtävänkuva, sitä tärkeämpää on kyky erottaa olennainen tieto ja tehdä loogisia päätelmiä. Kykytestin avulla mittaat näitä ominaisuuksia suhteessa tehtävän vaatimustasoon – ja parannat tutkitusti tehtävässä menestymisen todennäköisyyttä.

Sitouta osaajat ja vältä kalliit virherekrytoinnit

Masterin online-testit ovat helppokäyttöisiä ja psykometrisesti luotettavia - ne tuovat käyttöösi tiedon, jonka avulla voit välttää kalliita virherekrytointaja. Lisäksi työpersoonallisuus- ja kognitiivisen kykytestin pohjalta käyty keskustelu tukee perehdyttämistä ja johtamista - niiden avulla myös sitoutat ja pidät uudet osaajat tyytyväisinä!

Ota suoraan yhteyttä Masterin asiantuntijaan!