MYYNNIN JA ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN

Onnistuminen myynnissä ja asiakaspalvelussa perustuu hyvään vuorovaikutukseen. Asiakkaiden erilaisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja ostomotivaatioon vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen mahdollistavat entistä paremman asiakastyytyväisyyden.

 

Master EASI on tehokas työkalu myyjien ja asiakaspalveluhenkilöstön valmentamisessa, koska se

  • auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kompastuskivet asiakastyössä
  • avaa konkreettisesti erilaisia ostomotivaatioon vaikuttavia tekijöitä
  • lisää ymmärrystä asiakkaiden erilaisista tarpeista
  • lisää myyntityön vaikuttavuutta
  • auttaa sopeuttamaan omaa toimintatyyliä tilanteeseen sopivammaksi

 

TAKAISIN

Valmentaminen ja kehittäminen -sivulle
EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus -sivulle

””EASI on oiva työkalu myynnin valmentamiseen. Luottamuksen synnyttäminen ja vahvistaminen edellyttää asiakkaiden erilaisuuden tunnistamista. Kunkin asiakkaan käyttäytymistyyli ja motivaatio vaikuttavat ostopäätöksen syntymiseen. Myyjän on hyvä tiedostaa asiakkaidensa ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät."

Henna Väätäinen, liiketoiminta-alueen johtaja - Projant