ACE-kykytesti ongelmanratkaisukyvyn mittaamiseen

Työtehtävissä menestyminen edellyttää kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä ja omaksua uutta tietoa nopeasti. Mitä enemmän vastuuta tehtävään sisältyy, sitä tärkeämpää on henkilön kyky erottaa olennainen tieto ja tehdä loogisia päätelmiä.

Ennen työntekijän valintaa tai harkittaessa henkilön ammatillista kehittämistä on erittäin hyödyllistä selvittää heidän potentiaalinsa kognitiivista kyvykkyyttä mittaavalla testillä. 

parempia valintoja luotettavalla testillä

ACE on markkinoiden modernein adaptoituva kykytesti, jolla on tuhansia käyttäjiä eri puolilla Eurooppaa. Se soveltuu sekä johtavassa asemassa olevien että trainee-ohjelmiin hakevien potentiaalin varmistamiseksi. Saatu tieto on arvokasta henkilön kykyihin liittyvien voimavarojen oikein mitoitettuun hyödyntämiseen ja työntekijän motivaation tukemiseen.

Miten ace auttaa sinun organisaatiotasi?

  • Tunnistat tehtävään tarvittavan osaamisen
  • Saat arvokasta lisätietoa asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien rekrytointeihin
  • Selvität työnhakijan todellisen kyvyn tehdä oikeita johtopäätöksiä käytettävissä olevan tiedon pohjalta
  • Hakijoiden vertailu on tasapuolista ja objektiivista
  • Työnantajamielikuva kohenee tasokkaasti hoidetun valintaprosessin myötä
  • Voit optimoida seuraajasuunnittelua

Lue lisää:

Asiakastarina Vahinkovakuutusyhtiö If

ACE antaa luotettavan näkemyksen henkilön kyvykkyydestä eikä persoonallinen vastaamistapa vääristä tuloksia. Testi haastaa vastaajan ja vaikeuskerrointa riittää myös ylemmän johdon tehtäviin arvioitaville. 

Toni Koskinen, CEO, psykologi - HRS Advisors Oy

Lue lisää ACE-esitteestä

Lataa esite