EASI-kartoitus työntekijöiden ja tiimityön kehittämiseen

Itsetuntemuksen parantaminen, erilaisen käyttäytymisen havainnollistaminen ymmärrettävällä tavalla ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat tärkeitä metataitoja, joiden merkitys nousee koko ajan tärkeämmäksi eri tehtävätasoilla.

EASI on käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus, joka on tarkoitettu yksilöiden ja tiimien kehittämiseen. Se on valmentajille yksinkertainen käyttää ja osallistujille helppo omaksua.

Miksi easi?

 • Osallistujille nopea tehdä, vastaaminen vie keskimäärin 15 min
 • Valmentajalle helppo järjestelmä kyselylinkkien lähettämiseen, tulosten analysointiin ja raporttien tulostamiseen
 • Valmiit tulosraportit erilaisiin tarkoituksiin
 • Monipuolisesti erilaisia ryhmäanalyysejä ja -raportteja
 • Ymmärrettävä viitekehys erilaisen käyttäytymisen ymmärtämiseen
 • Tekee kehitys- ja valmennusprojekteista vaikuttavampia
 • Fokus kehittymisessä, antaa yksilöllisiä kehittymisehdotuksia
 • Tulosten hyödyntäminen selkeiden tulosraporttien avulla myös valmennuksen jälkeen helppoa

miten EASI eroaa muista työkaluista?

 • Perustuu Costa ja McRaen tekemiin käyttäytymistutkimuksiin ja niiden pohjalta rakennettuun viiden faktorin (Big Five) malliin
 • Keskittyy työkäyttäytymisen havainnollistamiseen, se ei siis kuvaa vastaajan koko persoonallisuutta
 • Testin luotettavuus ja pätevyys ovat erinomaisella tasolla, kehittämisessä hyödynnetty moderneja testiteorioita
 • Antaa nykyhetken kuvan käyttäytymisestä: tilanteen tai työympäristön muuttuessa voidaan tuloksissakin nähdä muutoksia
 • Tarkastelee käyttäytymisen suhdetta motivaatioon; työkalu työn ei-motivoivista tekijöistä sekä osaamistarpeista keskusteluun
 • Tarkastelee työkäyttäytymisen lisäksi vuorovaikutusta, motivaatiota ja oppimistyyliä sekä antaa jokaiselle osa-alueelle yksilöllisiä kehittymisehdotuksia
 • EASI:ssa vastaajan tuloksia verrataan suomalaiseen vertailuaineistoon, joka on edustava otos työelämässä työskentelevien henkilöiden vastauksia

Lue lisää

“EASI sopii kehitystyökaluksi kaikkiin henkilöstöryhmiin. Olemme menestyksekkäästi käyttäneet sitä kehityskeskusteluissa ja valmentamisessa. Kaikkein hyödyllisimmäksi EASI on osoittautunut ristiriitatilanteissa, suoritusten parantamisessa, motivaation ohjaamisessa sekä urasuunnittelussa.”

David Whitehead, Head of Learning and Development - Ascom AG

Lue lisää EASI-esitteestä

Lataa esite