LUOTATKO intuitioon vai nojaatko faktoihin?

OPTO on kehitetty organisaatioissa todettujen liiketoiminnan vaatimusten pohjalta vahvistamaan ja nopeuttamaan rekrytointipäätöksiä. Kehitystyössä on huomioitu ajansäästö rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa, käytön helppous, joustavuus ja hakijakokemus.

OPTO on moderni Big Five-malliin perustuva online persoonallisuustesti, joka yhdistää merkittävimmät työpsykologiset tutkimukset uusimpaan testausteknologiaan. OPTOa käyttämällä rekrytointiprosessia voidaan merkittävästi nopeuttaa sekä parantaa päätöksen luotettavuutta ja objektiivisuutta.

OPTO noudattaa ISO 30405:2016 Henkilöstöjohtaminen: Ohjeita rekrytointiin - standardin mukaista rekrytointimallia, jolla varmistetaan hyvä hakijakokemus myös valitsematta jääneille hakijoille.

OPTO on suunniteltu vastaamaan organisaatioiden haasteisiin:

  • parantamaan rekrytointipäätösten osuvuutta ja objektiivisuutta sekä sitä kautta vähentämään virherekrytointien kustannuksia ja niihin hukattua aikaa
  • parantamaan palkkaavan esimiehen tyytyväisyyttä rekrytointiprosessin kykyyn poimia parhaat hakijat ja raportoida tulokset visuaalisesti ja helppolukuisesti
  • nopeuttamaan rekrytointiprosessia lyhentämällä haastatteluihin valmistautumisaikaa, selkeyttämällä haastattelujen rakennetta sekä automatisoimalla rekrytointiprosessin vaiheita ja täten vähentämällä kustannuksia per hakija
  • parantamaan hakijakokemusta modernilla mobiililla online-testikokemuksella, selkeällä hakijan testituloksen raportoinnilla, oleellisiin työtehtävän ja henkilön yhteensopivuutta arvioiviin asioihin keskittyvillä haastatteluohjeilla

 

Haluatko kokeilla OPTOa itse tai tarvitsetko lisätietoja?
ota yhteyttä info@mastersuomi.fi tai 010 3365 400

Lue lisää OPTO-esitteestä

Lataa esite

Metis arvointi-ja analysointialustamme avulla saat kaiken hyödyn arvioinneistasi

 

Lue lisää

-