LUOTATKO intuitioon vai nojaatko faktoihin?

OPTO on kehitetty organisaatioissa todettujen liiketoiminnan vaatimusten pohjalta vahvistamaan ja nopeuttamaan rekrytointipäätöksiä. Kehitystyössä on huomioitu ajansäästö rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa, käytön helppous, joustavuus ja hakijakokemus.

OPTO on moderni Big Five-malliin perustuva online-persoonallisuustesti, joka yhdistää merkittävimmät työpsykologiset tutkimukset uusimpaan testausteknologiaan. OPTOa käyttämällä rekrytointiprosessia voidaan nopeuttaa merkittävästi sekä parantaa päätösten luotettavuutta ja objektiivisuutta.

OPTO noudattaa ISO 30405:2016 Henkilöstöjohtaminen: Ohjeita rekrytointiin - standardin mukaista rekrytointimallia, jolla varmistetaan hyvä hakijakokemus myös valitsematta jääneille hakijoille.

OPTO on suunniteltu vastaamaan organisaatioiden haasteisiin:

  • parantamaan rekrytointipäätösten osuvuutta ja objektiivisuutta sekä sitä kautta vähentämään virherekrytointien kustannuksia ja niihin hukattua aikaa
  • parantamaan palkkaavan esimiehen tyytyväisyyttä rekrytointiprosessin kykyyn poimia parhaat hakijat ja raportoida tulokset visuaalisesti ja helppolukuisesti
  • nopeuttamaan rekrytointiprosessia lyhentämällä haastatteluihin valmistautumisaikaa, selkeyttämällä haastattelujen rakennetta sekä automatisoimalla rekrytointiprosessin vaiheita ja täten vähentämällä kustannuksia per hakija
  • parantamaan hakijakokemusta modernilla mobiililla online-testikokemuksella, selkeällä hakijan testituloksen raportoinnilla, oleellisiin työtehtävän ja henkilön yhteensopivuutta arvioiviin asioihin keskittyvillä haastatteluohjeilla

 Haluatko kokeilla OPTOa itse tai tarvitsetko lisätietoja?
ota yhteyttä info@mastersuomi.fi tai 010 3365 400

 

OPTO: n englanninkielinen versio on BPS:n  (British Psychological Society) alla toimivan PTC:n (Psychological Testing Centre) rekisteröimä testi.

Rekisteröinti tarkoittaa, että testi täyttää BPS:n asettamat standardit, joilla varmistetaan testin teknisen dokumentoinnin, käyttäjädokumentoinnin ja testimateriaalien laatu, testin validiteetti, reliabiliteetti sekä asianmukaiset normit ja muu tarpeellinen tieto. Tämä antaa vahvan pohjan testin tuottamien tulosten tarkoituksenmukaiselle käyttämiselle.

Lue lisää OPTO-esitteestä

Lataa esite

Metis arvointi-ja analysointialustamme avulla saat kaiken hyödyn arvioinneistasi

 

Lue lisää

-