Arviointien oikeudenmukaisuus 

Oikein käytettyinä henkilöarvioinnit voivat nostaa esille tuloksia, jotka ovat sekä päteviä että objektiivisia rekrytoinnin ja kehittämisen tarpeita ajatellen. Jotta tämä voisi toteutua, arviointimenetelmien kehittämisen täytyy olla tieteellisesti pätevää ja huomiota täytyy kiinnittää tarpeeksi siihen, ketkä käyttävät arviointimenetelmiä ja mihin tarkoitukseen menetelmä on tehty.

Oikeudenmukaisuudesta

Mahdollisimman tasapuolisten arviointien rakentaminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä. Kysymykset ja skaalat, joita arviointityökaluun sisältyy, eivät saa sisältää vääristymää tietyn ikäryhmän, sukupuolen tms. suhteen. Lisäksi normeja (=vertailuryhmiä) täytyy päivittää säännöllisesti. Tätä työtä Masterilla tehdään jatkuvasti “taustalla”, se ei näy ulospäin muutoin kuin menetelmien tarkkuuden ja ajantasaisuuden muodossa.

Masterilla panostamme paljon arviointimenetelmiemme käyttäjäkoulutuksiin ja niiden korkeaan laatutasoon. Kokemuksemme mukaan tämä tuottaa arvioitaville positiivisemman käyttökokemuksen ja sillä on merkittävä vaikutus arviointitulosten käyttökelpoisuuteen sekä luotettavuuteen.

Kun sinua arvioidaan Masterin arviointimenetelmillä, olet aina oikeutettu saamaan palauteraportin, jossa arviointisi tulokset on selitetty ja sinulla pitäisi aina olla tiedossasi henkilö, joka on koulutettu menetelmiemme käyttöön ja jolta voit aina tiedustella, mikäli sinulla on kysyttävää arviointiin liittyen. Nämä ovat esimerkkejä ohjeistuksistamme, joita menetelmiemme käyttäjät sitoutuvat noudattamaan.

Jos mietit, onko sinua kohdeltu oikeudenmukaisesti Masterin arviointimenetelmiin tai arviointiprosessiin liittyen, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä paikalliseen Masterin maayhtiöön.

Erityistilanteet

Jos sinulla on jokin sairaus tai erityistilanne, jonka arvelet vaikuttavan arviointiin ja siinä saataviin tuloksiin, on sinun etusi mukaista, että tuot tämän esille työnantajallesi niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista.

Arviointimenetelmien kehittäjänä ja toimittajana Masterille on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen, joka osallistuu meidän menetelmillämme toteutettaviin arviointeihin, tulee kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Jos sinut on kutsuttu henkilöarviointiin arviointeihin erikoistuneen yrityksen toimesta ja sinulla on jokin erityistilanne, joka saattaa vaikuttaa suoriutumiseesi joissain näistä tehtävistä, keskustele asiasta työnantajasi kanssa ennen arvioinnin toteutumista. Esimerkiksi, mikäli sinulla on todettu dysleksia (lukivaikeus), sinulle tulisi antaa Masterin loogisen päättelyn testistä ei-kielellinen versio.

Jos sinulla on erityistarpeita (esim. sairaus tai muu suoriutumiseen vaikuttava tekijä), on hyvä kertoa nämä etukäteen. Työnantajalla on tällöin mahdollisuus sopeuttaa tilannetta järkevällä, tilanteeseen sopivalla tavalla, jotta pääset osoittamaan todellisen osaamisesi. Jos kerrot näistä vasta arviointipäivänä, voi sopeuttamisen ja mukauttamisen mahdollisuudet olla paljon rajallisemmat, etkä pääse tuomaan osaamistasi esille siinä määrin, kuin se olisi mahdollista.