Miksi minun täytyy osallistua arviointiin? 

Sanotaan usein, että ihmiset palkataan heidän osaamisen vuoksi ja irtisanotaan heidän persoonallisuutensa vuoksi. Psykologiset tekijät ovat tärkeitä ihmisten työskentelytavan, yhteistyön ja kehittymisen näkökulmista, kuitenkaan usein niitä ei huomioida riittävästi. Arvioinneilla voidaan nostaa näitä tekijöitä esille ja lisätä tietoisuutta yksilöiden vahvuuksista ja kompastuskivistä. Tavoitetila on se, että tämä tietoisuus hyödyttää sekä sinua että työnantajaasi.

Miksi ihmisiä pitää arvioida?

Hyvin rakennetut psykologiset testit tuottavat objektiivista informaatiota yksilöstä tai ryhmästä tilanteissa, joita on vaikea mitata. Arviointityökaluja voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin. Yleisimpinä voi mainita esimerkiksi:

 

Persoonallisuus: Persoonallisuuskyselyt yleensä nostavat esille henkilökohtaisia mieltymyksiä esimerkiksi seuraavien tekijöiden suhteen: kiinnittääkö henkilö huomiota yksityiskohtiin, työskenteleekö hän mieluiten yksin vai muiden kanssa jne. Tämänkaltaisten kyselylomakkeiden tuloksia voidaan käyttää sekä rekrytointitarkoituksiin että yksilön kehittämiseen.

 

Kyvyt: Kykyjä mittaavat testit keskittyvät erityisesti yksilön potentiaaliin – kykyyn päätellä loogisesti ja analyyttisesti. Nämä testit mittaavat monimutkaisuuden tasoa, jolla henkilö pystyy työskentelemään työtehtävissään. Tämä on tärkeää päätöksentekotilanteissa ja sellaisten tilanteiden hoitamisessa, kun vaikuttavia tekijöitä on useita.

 

Arviointeihin erikoistuneet yritykset: Näissä toteutettaviin arviointeihin sisältyy yleensä useampia edellä mainittuja tehtävätyyppejä sekä niiden lisäksi haastatteluja sekä ryhmätehtäviä, joissa asessoija/arvioinnin ammattilainen havainnoi arvioitavan toimintaa suhteessa tehtävän vaatimuksiin.