Voinko parantaa tulostani harjoittelemalla?

Kokeilemalla samankaltaisia tehtäviä, joita sinulle arvioinnissa tulee, saat paremman käsityksen siitä, mitä on odotettavissa. Tämä auttaa sinua keskittymään vastauksiisi, eikä sinun tarvitse miettiä, miten testi toimii. Alla on lyhyesti kuvattu esimerkkien avulla tyypillisiä arviointitehtävien sisältöjä.

persoonallisuuskyselyt

Persoonallisuuskyselyt mittaavat käyttäytymispreferenssejäsi. Ei ole olemassa “oikeaa” tai “väärää” käyttäytymistä, mutta tietyn tyyppinen käyttäytyminen voi olla tietyissä tilanteissa sopivampaa. Persoonallisuuskyselyissä käytetään yleensä erilaisia skaaloja tai ominaisuuksia, jotka kuvailevat sinun mieltymyksiäsi.

Käyttäytymispreferenssit kuvaavat harvoin henkilön ainoaa käyttäytymistyyliä, sen sijaan ne osoittavat tyypillisimmän käyttäytymistyylin tilanteissa, joissa he eivät tarkoituksellisesti pyri muokkaamaan sitä.

 

Kysymysesimerkki: Valitse väittämä, joka sopii sinuun “parhaiten” ja väittämä, joka sopii sinuun “huonoiten”:

  Sopii parhaiten Sopii huonoiten
Pidän siitä, että ympärilläni on ihmisiä    
Kuuntelen mielelläni muiden mielipiteet ennen kuin teen oman päätökseni    
Tuon mielipiteeni selvästi esille keskusteluissa    
Keskustelen mielelläni teoreettisista ideoista    

 

 

Kokeile lisää persoonallisuuskyselyn tehtäviä.

Katso esimerkki persoonallisuuskyselyn palauteraportin sisällöstä.

 

kykytestit

Kykytestit tarkastelevat kyvykkyyttäsi loogiseen ja analyyttiseen päättelyyn ongelmatilanteissa, joita sinulle voi tulla vastaan. Ne ovat sukua älykkyystesteille, vaikka perusteellinen älykkyyden mittaaminen on kattavampaa verrattuna siihen, mitä suurin osa työelämässä käytetyistä kykytesteistä mittaa. Kykytestin tehtävät voivat muistuttaa työtehtäviäsi, mutta eivät välttämättä tee niin. Tärkeintä on, että ne pyrkivät mittaamaan kykyäsi loogiseen päättelyyn riippumatta tilanteesta, iästäsi, koulutustaustastasi, sukupuolestasi jne.

Kysymysesimerkki: Maria ansaitsi kaksi kertaa niin paljon kuin Ville, joka ansaitsi neljä kertaa niin paljon kuin Juha ansaitsi viime vuonna. Jos Juha ansaitsi 12000 € viime vuonna, kuinka paljon Maria ansaitsi?

 

Kokeile lisää kykytestin tehtäviä.

Katso esimerkki kykytestin palauteraportin sisällöstä.