TIETOSUOJASELOSTE

Kiitos mielenkiinnostasi palvelujamme kohtaan. Toimittaessamme ja markkinoidessamme sinulle palvelujamme käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi. Käsittelemme niitä yhtä huolellisesti kuin omiamme.

Tällä sivulla kerromme mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi silloin, kun olet asiakkaamme (yhteyshenkilö tai sertifiointikoulutukseen osallistuja), mahdollinen tuleva asiakkaamme, Master-testien kokeilukäyttäjä, yhteistyökumppanimme tai kun vierailet verkkosivuillamme. Jos olet kiinnostunut Master International A/S:n Metis-järjestelmän tietosuojasta ja tietoturvasta, voit tutustua siihen liittyvään kuvaukseen täällä

Olethan yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

Parhain terveisin,
Kirsi Laine, toimitusjohtaja, Master Suomi Oy
Päivitetty 17.5.2018

Master Suomi tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) ja nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Master Suomi toimii organisaatioiden luotettavana kumppanina. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, joten tämä sivusto, tietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen sekä rekisterimme ovat myös jatkuvan kehityksen kohteena. Kerromme tässä selosteessa millaisia tietoja keräämme asiakkaistamme, mahdollisista tulevista asiakkaistamme, yhteistyökumppaneista ja Master Suomi Oy:n verkkosivuilla kävijöistä ja miten käsittelemme niitä.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Master Suomi Oy, y-tunnus 2394632-5, PL 1411, 00101 Helsinki, p. +358 10 3365 402

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Kirsi Laine, e-mail: kirsi.laine(at)mastersuomi.fi

 

2. TIETOJA REKISTERISTÄ
Rekisteri on asiakas- ja markkinointirekisteri. Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, jos olet meidän asiakkaamme, mahdollinen tuleva asiakkaamme, yhteistyökumppanimme tai verkkosivujemme käyttäjä.

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelemme tietojasi asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamiseksi tai palveluidemme markkinoimiseksi. Tarkemmin tietojen käsittelyn tarkoitus riippuu siitä, mihin edellä mainittuun henkilöryhmään kuulut.

Jos olet asiakkaamme, käsittelemme tietojasi asiakassuhteen hoitamiseen tehtyjen sopimusten toimittamiseksi. Se pitää sisällään palveluihimme sisältyvän yhteydenpidon, tiedotteet ja uutiskirjeet. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin meidän välinen sopimus. Käsittelyperuste kattaa myös sopimusta edeltävän henkilötietojen käsittelyn, jos se on tapahtunut sinun pyynnöstäsi, esimerkiksi silloin kun laadimme tarjousta ja neuvottelemme toimitussopimuksesta. Voimme käyttää tietojasi myös markkinoidaksemme sinulle lisäpalveluja. Tähän liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Sinulla on kuitenkin oikeus kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Jos olet mahdollinen tuleva asiakkaamme, käsittelemme tietojasi palveluidemme markkinointiin, pitäen sisällään uutiskirjeet, mainokset ja muut suorat yhteydenotot puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kuten Linkedinin ja/tai Facebookin kautta. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tällainen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Sen sijaan, jos olet henkilöasiakas, käytämme tietojasi suoramarkkinointiin ainoastaan, jos olet antanut tähän suostumuksen, esimerkiksi verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Jos olet yhteistyökumppanimme, käsittelemme tietojasi yhteistyösuhteemme hoitamiseen. Tietojen käsittely perustuu yhteistyösopimukseemme.

Jos vierailet verkkosivustollamme, keräämme tietoja parantaaksemme asiakaspalveluamme ja kyetäksemme tarjoamaan palveluistamme kiinnostuneiden tarpeisiin sopivaa tietoa ja tukea. Tietoja kerätään seuraavissa tilanteissa: materiaalin latauslinkkipyynnöt, yhteydenottolomakkeen käyttö, uutiskirjeen saajaksi rekisteröityminen ja tilaisuuksiin ilmoittautuminen.

Sivuillamme voi vierailla myös anonyymisti.

 

4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Evästeet (engl. cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Käytämme evästeitä helpottaaksemme ja sujuvoittaaksemme sivuillamme kävijöiden palvelua. Sivuillamme kävijä voi valita omalta päätelaitteeltaan varoituksen, joka ilmoittaa aina evästeiden käytöstä tai kävijä voi kieltää selaimen asetuksissa evästeiden käytön. Kuten useimmissa verkkosivuissa, evästeiden kieltäminen voi vaikeuttaa joidenkin palveluiden sujuvaa käyttöä.

Toimintamme kehittämiseksi käytämme Google Analyticsin analytiikkapalveluja. Näiden avulla keräämme sivustolla kävijöiltä IP-osoitteet sekä sivustolla liikkumiseen liittyvää käyttödataa, jotta voimme paremmin kohdentaa palvelujamme. Google Analyticsin voit estää selaimen lisäosalla. Estot ovat selain- ja laitekohtaisia. Lisätietoja Google Analyticsin evästeistä löydät viralliselta Google Analyticsin sivustolta.

 

5. HENKILÖTIEDOT, JOITA KERÄÄMME
Käsittelemme vain edellä kuvattujen tarkoitusten kannalta välttämättömiä henkilötietoja.


Jos olet asiakkaamme, voimme kerätä sinulta seuraavia henkilökohtaisia tietoja voidaksemme tarjota sinulle palveluitamme
- Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajayrityksen nimi ja osoite
- Laskutustiedot, kuten verkkolaskutusosoite tai muu laskutusosoite
- Väestötiedot, kuten työtehtävä/titteli
- Sertifiointikoulutuksiin osallistumisessa tarvittavat testien kokeilukäytön yhteydessä kerättävät tiedot, kuten kyselylomakkeiden tulokset

 

Mahdollisilta tulevilta asiakkailtamme voimme kerätä seuraavia tietoja
- Yhteys- ja väestötietoja, kuten nimi, työtehtävä/titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajayrityksen nimi ja osoite
- Sosiaalisen median profiileihin johtavia linkkejä
- Testien kokeilukäytön yhteydessä kerättävät tiedot, kuten kyselylomakkeiden tulokset

Joissain käyttötilanteissa jotkin pyytämämme tiedot ovat pakollisia ja toiset valinnaisia. Jos et anna pakollisia tietoja niitä vaadittaessa, et voi jatkaa kyseistä toimintaa. Antamasi tiedot poistetaan pyynnöstäsi, mikäli niiden säilyttäminen ei asiakkuuden hoitamiseksi ole välttämätöntä. Kyselylomakkeiden (testien) perusteella kerätyt tiedot poistetaan kuuden kuukauden kuluttua kokeilukäytön tai sertifiointikoulutuksen päättymisestä lukien, ellei erikseen kanssasi sovita toisin. Edellä mainitut tiedot poistetaan pyynnöstäsi välittömästi, mikäli esität poistamista koskevan pyynnön sähköpostitse Masterin työntekijälle, jonka kanssa olet asioinut. Voit myös esittää pyynnön sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

 

Verkkosivuillamme vierailevilta voimme pyytää seuraavia tietoja: nimi, työtehtävä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajayrityksen nimi.

 

6. TIETOJEN KERÄÄMISEN LÄHTEET
Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä:

- Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksi verkkosivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai muun henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle.
- Jos olet potentiaalisen yhteisöasiakkaan edustaja tai yrityspäättäjä, saatamme kerätä tietosi julkisesti verkossa, esimerkiksi yrityksesi kotisivuilla olevista tiedoista ja sosiaalisen median profiileista, kuten LinkedInistä tai muualta julkisesti verkkosivuilla olevista palveluista
- Verkkosivujemme käytöstä kerätty tieto.


7. TIETOJEN LUOVUTUKSESTA
Käytämme säännönmukaisesti palveluiden tarjoajia tietojen käsittelyssä:
- asiakastietojärjestelmä
- MailChimp -uutiskirjejärjestelmä
- verkkokoulutusjärjestelmä
- Microsoft Azure (Metis-tietojärjestelmän sisältämät tiedot)

 

Voimme luovuttaa tietoja myös jollekin muulle palveluntarjoajalle kohdennetun markkinointikampanjan toteuttamiseksi.

Kolmansilla osapuolilla ei ole mitään itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Emme luovuta tai jaa tietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, ellet itse selkeästi sitä pyydä tai valtuuta meitä tekemään, tai ellei tietojen luovuttamiseen on jokin laissa määritelty ja tarpeellinen oikeudellinen syy.

 

Emme koskaan myy tietojasi kenellekään.


8. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N ULKOPUOLELLE
Keräämiämme henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, lukuunottamatta MailChimp-uutiskirjepalvelua, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoajien kanssa on tehty asianmukaiset tietosuojasopimukset (Data Protection Agreement, DPA). 

 

Sivuiltamme löytyy linkkejä muille sivustoille tai sisältöä ulkopuolisilta sivuilta, kuten Facebook, Twitter ja Linkedin. Ulkopuolisen sisällön käyttö tapahtuu kulloinkin kyseessä olevan sivuston oman rekisteriselosteen mukaisesti.


9. TIETOJEN SUOJAAMINEN
Käytämme seuraavia suojatoimia tietoturvan varmistamiseksi:

 

Käsittelemme henkilötietoja vain nykyaikaisilla ja tietoturvallisiksi todetuilla tietojärjestelmillä, jotka vastaavat tyypillisimpiin tietoturvariskeihin.
Rajaamme pääsyn tietoihin salasanoilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla vain niille henkilöille, jotka ovat siihen oikeutettuja, ja jotka niitä tarvitsevat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Rajaamme yhteydet palvelimille palomuurien taakse ja salaamme kaiken tietoliikenteen palvelimille.


10. OIKEUTESI TIETOJEN TARKISTAMISEEN, KORJAAMISEEN JA POISTAMISEEN

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info(at)mastersuomi.fi

 

Oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen korjaamista.
Oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista. Tietojärjestelmiemme pääkäyttäjä voi poistaa kaikki sinua koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info(at)mastersuomi.fi
Oikeus siirtää tiedot johonkin toiseen järjestelmään, mikäli se on teknisesti mahdollista, silloin kun tiedot ovat sinun itsesi toimittamia ja tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
Oikeus kieltää sinuun kohdistuva suoramarkkinointi
Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi.
Oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle