EASI ja Motivoiva johtaminen

Motivaatio on yksi tärkeimmistä voimavaratekijöistä työssä. Tiimissä on kuitenkin yleensä erilaisia persoonia ja eri ihmisten motivaatioon vaikuttavat eri asiat. Mutta miten johtaa erilaisia yksilöitä motivaatiota vahvistavalla tavalla?

Tässä webinaarissa tarkastelemme motivaatioon vaikuttavia tekijöitä, pääset tarkastelemaan motivaatiota oman EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla sekä ymmärrät miten erilaisia motivaatiotekijöitä tiimin jäsenillä voi olla ja miten voit vahvistaa jokaista motivaatiotyyliä.

 

Webinaarin sisällössä

  • Mitä yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia on työntekijän ja esimiehen motivaatiolla?
  • Motivaatioon vaikuttavat tekijät ja mihin esimies voi vaikuttaa
  • Yksilöllisellä johtamisella parempiin tuloksiin
  • Motivoivan työympäristön luominen
  • Esimies työntekijän valmentajana ja sparraajana
  • Oman johtajuuden kehittymissuunnitelma
Aika: pe 3.5.2019 klo 8.30 - 10.00

Webinaari on maksuton ja se sisältää henkilökohtaisen EASI-kartoituksen. Kartoituksen täytettyäsi saat ladattua itsellesi 19-sivuisen tulosraportin.

 

Ilmoittaudu webinaariin tästä

 

Tutustu myös muihin kevään webinaareihin

 

Olemme Koulutuskeskus Salpauksessa hyödyntäneet EASIa jo vuosien ajan johtamiskoulutuksissamme, joiden tavoitteena on jonkin erikoisammattitutkinnon suorittaminen (esim. JET). EASI antaa tutkintoa suorittavalle esimiehelle monipuolista tietoa omasta johtamisestaan kehittymisen tueksi. Olemme saaneet pelkästään hyvää palautetta EASI-kartoituksesta.

Tiina Rantala, kouluttaja - Koulutuskeskus Salpaus