Heitätkö sinä henkilöarviointimenetelmät romukoppaan, kun rekrytoit?

Oikeanlaista kemiaa - Intuitio ja kognitiiviset vinoumat rekrytoinnissa